Giải bài 2 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925).

Đề bài 2 Trang 61 SGK Lịch sử 9:

Cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) có điểm gì mới trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Lời giải câu 2 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 9:

Phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc bãi công Ba Son (8 – 1925) có điểm mới là công nhân đấu tranh không chỉ vì quyền lợi của mình mà còn thể hiện tình đoàn kết với công nhân và nhân dân lao động Trung Quốc. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác.

(BAIVIET.COM)