Giải bài 2 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Đề bài 2 Trang 61 SGK Địa lí 8:

Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.

Lời giải câu 2 Trang 61 SGK Địa lí lớp 8:

– Lợi thế: có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, cụ thể:

+ Về quan hệ mậu dịch:

• Tốc độ tăng trưởng trong buôn bán với các nước ASEAN đạt khá cao: từ năm 1990 đến năm 2000 tăng trung bình 26,8%/năm.

• Tỉ trọng giá trị hàng hóa buôn bán với các nước ASEAN là gạo (32,4%) tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam.

• Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN với bạn hàng chính là In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin, ma-lai-xi-a.

• Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng nhựa, hàng điện tử.

+ Về hợp tác phát triển kinh tế: Dự án phát triển hành lang Đông – Tây tại lưu vực Mê Công tạo điều kiện để khai thác tài nguyên và nhân công tại những vùng có nhiều khó khăn của một số nước trong khu vực, giúp những vụ này phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo.

– Khó khăn: sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng ngôn ngữ…

BAIVIET.COM