Giải bài 2 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786).

Đề bài 2 Trang 60 SGK Lịch sử 4:

Em hãy kể lại chiến thắng của nghĩa quân Tây Sơn tiêu diệt chính quyền họ Trịnh?

Lời giải câu 2 Trang 60 SGK Lịch sử lớp 4:

– Năm 1786, Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh.

– Trong lúc Nguyễn Huệ đang tiến quân như vũ bão thì quân Trịnh bỏ thuyền lên bờ chơi tản mát.

– Khi quân Tây Sơn ập đến, quân Trịnh không kịp xuống thuyền, phần bị giết, phần bỏ chạy.

– Lúc Trịnh Khải phất cờ lệnh tấn công thù tướng sĩ nhìn nhau không dám tiến.

– Nhân cơ hội đó, quân Tây Sơn bắn đạn lửa vào, làm quân Trịnh đại bại.

(BAIVIET.COM)