Giải bài 2 Trang 60 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 60 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 17: Bài luyện tập 3.

Đề bài 2 Trang 60 SGK Hóa học lớp 8:

Khẳng định sau gồm hai ý: “Trong phản ứng hóa học chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn”.

Hãy chọn phương án trả lời đúng trong số các phương án cho sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai.

B. Ý 1 sai ý 2 đúng.

C. Cả hai ý đều đúng nhưng ý 1 không giải thích ý 2.

D. Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích ý 2.

E. Cả hai ý đều sai.

Lời giải câu 2 Trang 60 SGK Hóa học lớp 8:

Cả hai ý đều đúng và ý 1 giải thích cho ý 2 ;

Đáp án: D

(BAIVIET.COM)