Giải bài 2 Trang 60 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 60 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Thương mại và du lịch.

Đề bài 2 Trang 60 SGK Địa lí 9:

Hãy xác định trên Lược đồ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi tiếng.

Lời giải câu 2 Trang 60 SGK Địa lí lớp 9:

Một số trung tâm du lịch nổi tiếng : Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ.

BAIVIET.COM