Giải bài 2 Trang 60 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 60 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất.

Đề bài 2 Trang 60 SGK Địa lí 6:

Nguyên nhân nào đã sinh ra gió?

Lời giải câu 2 Trang 60 SGK Địa lí lớp 6:

Nguyên nhân sinh ra gió là do sự chênh lệch áp suất không khí giữa nơi áp cao và nơi áp thấp, không khí bị dồn từ nơi áp cao về áp thấp tạo ra gió.

(BAIVIET.COM)