Giải bài 2 Trang 6 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải bài tập 2 Trang 6 SGK toán lớp 6, phần Tập hợp. Phần tử của tập hợp trong sách giáo khoa học toán 6.

Đề bài:  Viết tập hợp các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC”

Lời giải: bài 2 (Trang 6 SGK toán lớp 6)

Các chữ cái trong từ “TOÁN HỌC” gồm T, O, A, N, H, O, C.
Trong các chữ cái trên, chữ O xuất hiện hai lần, nhưng trong khi biểu diễn tập hợp thì ta chỉ cần viết một lần (theo chú ý thứ 2 SGK trang 5: Mỗi phần tử được liệt kê một lần, thứ tự liệt kê tùy ý.).
Gọi X là tập hợp chữ cái trên, ta có:
X = {T, O, A, N, H, C}

BAIVIET.COM