Giải bài 2 Trang 6 SGK toán lớp 5

Giải bài 2 Trang 6 SGK toán lớp 5, phần bài tập Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số.

Đề bài 2 Trang 6 SGK toán lớp 5:

Quy đồng mẫu các phân số:

Giai bai 2 Trang 6 SGK toan lop 5 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 6 SGK toán lớp 5:

a) MSC : 24

Giai bai 2 Trang 6 SGK toan lop 5 - Loi giai 1

b) MSC : 12

Giai bai 2 Trang 6 SGK toan lop 5 - Loi giai 2

c) MSC: 48

Giai bai 2 Trang 6 SGK toan lop 5 - Loi giai 3

(BAIVIET.COM)