Giải bài 2 Trang 6 SGK Sinh học lớp 6

Giải bài 2 Trang 6 SGK Sinh học lớp 6, phần bài tập Bài 1: Đặc điểm của cơ thể sống.

Đề bài 2 Trang 6 SGK Sinh học 6:

Trong các dấu hiệu sau đây, theo em dấu hiệu nào là chung cho mọi cơ thể sống (đáng dấu √ vào ▭ cho ý trả lời đúng):

▭ Lớn lên

▭ Sinh sản

▭ Di chuyển

▭ Lấy các chất cần thiết

▭ Loại bỏ các chất thải

Từ đó cho biết các đặc điểm chung của cơ thể sống là gì

Lời giải câu 2 Trang 6 SGK Sinh học lớp 6:

– Dấu hiệu chung cho mọi cơ thể sống là:

√ Lớn lên

√ Sinh sản

▭ Di chuyển

√ Lấy các chất cần thiết

√ Loại bỏ các chất thải

– Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng sau đây:

+ Có sự trao đổi chất với môi trường (lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài) thì mới tồn tại được.

+ Lớn lên và sinh sản.

(BAIVIET.COM)