Giải bài 2 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Đề bài 2 Trang 6 SGK Địa lí 9:

Trình bày tình hình phân bố của các dân tộc ở nước ta.

Lời giải câu 2 Trang 6 SGK Địa lí lớp 9:

– Dân tộc Việt (Kinh) phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng, trung du và ven biển.

– Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ớ miền núi và trung du:

  • Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú đan xen của trên 30 dân tộc. Ở vùng thấp, người Tày, Nùng sống tập trung đông ở tản ngạn sông Hồng; người Thái, Mường phân bố từ hữu ngạn sông Hồng đến sông Cả. Người Dao sống chủ yếu ở các sườn núi từ 700 – 1000m. Trên các vùng núi cao là địa bàn cư trú của người Mông.
  • Khu vực Trường Sơn – Tây Nguyên có trên 20 dân tộc ít người. Các dân tộc cư trú thành từng vùng khá rõ rệt, người Ê – đê ở Đắk Lắk, người Gia – rai ở Kom Tum, và Gia Lai, người Cơ – ho chủ yếu ở Lâm Đồng,…
  • Các tỉnh cực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có các dân tộc Chăm, Khơ – me. Người Hoa tập trung chủ yếu ở các đô thị, nhất là thành phố Hồ Chí Minh.

– Hiện nay, phân bố dân tộc đã có nhiều thay đổi. Một số dân tộc ít người từ miền Bắc đến cư trú ở Tây Nguyên.

BAIVIET.COM