Giải bài 2 Trang 6 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 6 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản.

Đề bài 2 Trang 6 SGK Địa lí 8:

Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á.

Lời giải câu 2 Trang 6 SGK Địa lí lớp 8:

– Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.

– Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc – nam hoặc gần bắc – nam làm cho địa hình chia cắt rất phức tạp.

– Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở trung tâm. Trên các núi cao có băng hà bao phủ quanh năm.

BAIVIET.COM