Giải bài 2 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 7

Giải bài 2 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 7, phần bài tập Bài 1: Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt.

Đề bài 2 Trang 6 SGK Công nghệ 7:

Hãy cho biết nhiệm vụ trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì ?

Lời giải câu 2 Trang 6 SGK Công nghệ lớp 7:

Nhiệm vụ ở đa số các địa phương là đảm bảo lương thực và thực phẩm của địa phương, sau đó dư thừa sẽ cung cấp lương thực và thực phẩm cho tiêu dùng trong nước rồi tiến đến xuất khẩu.

(BAIVIET.COM)