Giải bài 2 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Đề bài 2 Trang 59 SGK Sinh học 9:

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ ở sơ đồ dưới đây như thế nào?

giai bai 2 trang 59 sgk sinh hoc lop 9 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 59 SGK Sinh học lớp 9:

Nguyên tắc bổ sung được biểu hiện trong mối quan hệ:

– Trình tự các nuclêôtit trong ADN quy định trình tự các nuclêôtit trong mARN theo nguyên tắc bổ sung: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với X và X liên kết với G.

– mARN sau khi được hình thành rời nhân ra tế bào chất để tổng hợp chuỗi axit amin, mà thực chất là xác định trật tự sắp xếp của các axit amin. Sự tạo thành chuỗi axit amin dựa trên khuôn mẫu của mARN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung trong đó A liên kết với U, G liên kết với X, đồng thời tương quan cứ 3 nuclêôtit ứng với một axit amin.

(BAIVIET.COM)