Giải bài 2 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10

Giải bài 2 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10, phần bài tập Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (Từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV).

Đề bài 2 Trang 59 SGK Lịch sử 10:

Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa đó như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 59 SGK Lịch sử lớp 10:

– Lãnh địa phong kiến là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

– Đời sống kinh tế của lãnh địa:

+ là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc.

+ Nông nô là người sản xuất chính trong các lãnh địa. Họ bị gắn chặt với ruộng đất và lệ thuộc vào lãnh chúa.

– Đời sống chính trị:

+ Lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập có quân đội, tòa án, luật pháp, quân đội, tiền tệ riêng… Mỗi lãnh chúa là một ông “vua con”.

+ Lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa dựa trên sự bóc lột to thuế và sức lao động của nông nô.

(BAIVIET.COM)