Giải bài 2 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen.

Đề bài 2 Trang 58 SGK Sinh học 12:

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật, ta cần phải làm gì?

Lời giải câu 2 Trang 58 SGK Sinh học lớp 12

Muốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải tạo ra một loạt các con vật có cùng một kiểu gen rồi cho chúng sống ở các môi trường khác nhau. Việc tạo ra các con vật có cùng kiểu gen có thể được tiến hành bằng cách nhân bản vô tính hoặc chia một phôi thành nhiều phôi nhỏ rồi cho vào tử cung của các con mẹ khác nhau để tạo ra các con con.

BAIVIET.COM