Giải bài 2 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 11

Giải bài 2 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 11, phần bài tập Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941).

Đề bài 2 Trang 58 SGK Lịch sử 11:

Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Lời giải câu 2 Trang 58 SGK Lịch sử lớp 11:

* Qua 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên, Liên Xô đã gặt hái được những thành tựu to lớn:

– Kinh tế:

+ Công nghiệp phát triển mạnh, sản lượng công nghiệp tăng vọt đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

+ Nông nghiệp có bước tiến vượt bậc; từng bước tập thể hóa nông nghiệp với quy mô lớn và cơ sở vật chất kĩ thuật được cơ giới hóa.

– Văn hóa – Giáo dục:

+ Xóa mù chữ, thống nhất hệ thống giáo dục.

+ Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và phổ cập THCS ở các thành phồ.

– Xã hội:

+ Xóa bỏ chế độ người bóc lột người

+ Cơ cấu XH thay đổi, gồm: công nhân, nông dân và các tầng lớp trí thức XHCN.

+ Đời sống nhân dân nâng cao.

– Đối ngoại:

+ Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Châu Á – Châu Âu và Mỹ.

+ Khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

(BAIVIET.COM)