Giải bài 2 Trang 58 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 58 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòa.

Đề bài 2 Trang 58 SGK Địa lí 7:

Theo thống kê của các nhà khoa học tại hội nghị về môi trường ở La Hay (Hà Lan) vào cuối năm 2000 thì các nước sau đây có lượng khí thải độc hại bình quân đầu người cao nhất thế giới:

– Hoa Kì: 20 tấn/năm/người.

– Pháp: 6 tấn/năm/người

a) Hãy thể hiện các số liệu trên bằng biểu đồ hình cột.

b) Tính tổng lượng khí thải của từng nước nói trên trong năm 2000, cho biết số dân của các nước như sau:

– Hoa Kì: 281.421.000 người.

– Pháp: 59.330.000 người

Lời giải câu 2 Trang 58 SGK Địa lí lớp 7:

a) Vẽ biểu đồ:

giai bai 2 trang 58 sgk dia li lop 7 - de bai

b) Tổng lượng khí thải của Hoa Kì và Pháp trong năm 2000

– Hoa Kì : 5628420000 tấn

– Pháp: 355980000 tấn.

(BAIVIET.COM)