Giải bài 2 Trang 57 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 2 Trang 57 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 1: Đại cương về phương trình.

Đề bài 2 Trang 57 SGK Toán Đại số lớp 10:

Cho hai phương trình:

4x = 5 và 3x = 4.

Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:

a) Phương trình nhận được có tương đương một trong hai phương trình đã cho hay không?

b) Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai phương trình đã cho hay không?

Lời giải câu 2 Trang 57 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 2 Trang 57 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi giai

(BAIVIET.COM)