Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 12

Giải bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 12, phần bài tập Bài 8: Nhật Bản.

Đề bài 2 Trang 57 SGK Lịch sử 12:

Khái quát chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 đến năm 2000.

Lời giải câu 2 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 12:

Một trong những đặc điểm lớn nhất trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ sau năm 1945 là luôn cố gắng liên minh chặt chẽ với Mĩ. Bên cạnh đó, bước sang thời kì 1973 – 1991, Nhật Bản bắt đầu tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.

(BAIVIET.COM)