Giải bài 2 Trang 57 SGK Địa lí lớp 8

Giải bài 2 Trang 57 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á.

Đề bài 2 Trang 57 SGK Địa lí 8:

Dựa vào bảng 16.3, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và của châu Á so với thế giới. Vì sao khu vực này có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó?

giai bai 2 trang 57 sgk dia li lop 8 - de bai

Lời giải câu 2 Trang 57 SGK Địa lí lớp 8:

– Vẽ biểu đồ:

(Xử lí số liệu: chuyển số liệu về dạng tương đối (%). So với thế giới, lúa ở Đông Nam Á chiếm 26,2%, lúa của châu Á chiếm 71,3%. So với thế giới, cà phê ở Đông Nam á chiếm 19,2%, cà phê của châu Á chiếm 24,7%)

giai bai 2 trang 57 sgk dia li lop 8 - loi giai

Biểu đồ cơ cấu sản lượng lúa, cà phê của khu vực Đông Nam Á và châu Á so với thế giờ năm 2000

– Giải thích: các nước ở Đông Nam Á có thể sản xuất được nhiều những nông sản đó do điều kiện tự nhiên thuận lợi: đồng bằng phù sa màu mở, khí hậu nóng ẩm quanh năm, nguồn nước tươi dồi dào và do truyền thống canh tác lâu đời (cây công nghiệp cũng đã được đưa vào các nước Đông Nam Á từ vài tram năm nay).

BAIVIET.COM