Giải bài 2 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.

Đề bài 2 Trang 57 SGK Địa lí 6:

Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa?

Lời giải câu 2 Trang 57 SGK Địa lí lớp 6:

Có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa là do:

Đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của đất và nước khác nhau: nước hấp thụ và tỏa nhiệt chậm hơn mặt đất.

⟶ Dẫn đến sự khác nhau về nhiệt độ giữa đất và nước, làm cho không khí ở bề mặt lục địa và bề mặt đại dương khác nhau.

(BAIVIET.COM)