Giải bài 2 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 18: Prôtêin.

Đề bài 2 Trang 56 SGK Sinh học 9:

Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Lời giải câu 2 Trang 56 SGK Sinh học lớp 9:

Prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể, nó liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể như:

– Là thành phần cấu trúc của tế bào.

– Xúc tác và điều hoà các quá trình trao đổi chất (enzim và hoocmon).

– Bảo vệ cơ thể (kháng thể).

– Vận chuyển và cung cấp năng lượng…

(BAIVIET.COM)