Giải bài 2 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong.

Đề bài 2 Trang 56 SGK Lịch sử 4:

Cuộc khẩn hoang đã có tác dụng như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?

Lời giải câu 2 Trang 56 SGK Lịch sử lớp 4:

– Diện tích đất canh tác màu mỡ ngày càng được mở rộng nhiều hơn so với trước. Người dân có thêm ruộng đất để sản xuất nông nghiệp.

– Biến vùng đất hoang phía Nam trở thành những xóm làng đông đúc và ngày càng trù phú.

(BAIVIET.COM)