Giải bài 2 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 13: Cắm hoa trang trí.

Đề bài 2 Trang 56 SGK Công nghệ 6:

Hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa.

Lời giải câu 2 Trang 56 SGK Công nghệ lớp 6:

Những nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa là:

– Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng, màu sắc.

– Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm.

– Sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí.

(BAIVIET.COM)