Giải bài 2 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12

Giải bài 2 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12, phần bài tập Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài 2 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng âm là gì?

Lời giải câu 2 Trang 55 SGK Vật lý lớp 12:

Sóng âm là sóng cơ học lan truyền trong môi trường tự nhiên (rắn, lỏng, khí).

(BAIVIET.COM)