Giải bài 2 Trang 55 SGK Sinh học lớp 7

Giải bài 2 Trang 55 SGK Sinh học lớp 7, phần bài tập Bài 15: Giun đất.

Đề bài 2 Trang 55 SGK Sinh học 7:

Cơ thể giun đất có màu phớt hồng, tại sao ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 55 SGK Sinh học lớp 7:

Cơ thể giun đất có màu hồng nhạt là vì: ở đó có nhiều mao mạch vận chuyển máu tới da để thực hiện quá trình trao đổi khí qua da.

BAIVIET.COM