Giải bài 2 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8

Giải bài 2 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8, phần bài tập Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.

Đề bài 2 Trang 55 SGK Lịch sử 8:

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong cuộc đấu tranh vì quyền sống và hạnh phúc của nhân dân.

Lời giải câu 2 Trang 55 SGK Lịch sử lớp 8:

Các tác phẩm đã vạch trần bộ mặt thật của xã hội tư bản và lên án những tệ nạn xã hội đương thời, phản ánh khát khao về một cuộc sống tự do, hạnh phúc của những người dân lao động.

(BAIVIET.COM)