Giải bài 2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 6

Giải bài 2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 6, phần bài tập Vận dụng Bài 17: Tổng kết Chương 1: Cơ học.

Đề bài 2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 6:

Giai bai 2 Trang 54 SGK Vat ly lop 6 - De bai

Lời giải câu 2 Trang 54 SGK Vật lý lớp 6:

Chọn đáp án C.

(BAIVIET.COM)