Giải bài 2 Trang 54 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 54 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Lớp vỏ khí.

Đề bài 2 Trang 54 SGK Địa lí 6:

Dựa vào đâu có sự phân ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?

Lời giải câu 2 Trang 54 SGK Địa lí lớp 6:

– Dựa vào nhiệt độ, người ta chia ra các khối khí nóng và lạnh.

– Dựa vào bề mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay lục địa, người ta chia ra khối khí đại dương hoặc lục địa.

(BAIVIET.COM)