Giải bài 2 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết.

Đề bài 2 Trang 53 SGK Sinh học 8:

Hệ bạch huyết gồm những thành phần cấu tạo nào ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 53 SGK Sinh học lớp 8:

– Thành phần cấu tạo hệ bạch huyết gồm :

Phân hệ lớnPhân hệ nhỏ
– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

– Mao mạch bạch huyết

– Hạch bạch huyết

– Mạch bạch huyết

– Ống bạch huyết

BAIVIET.COM