Giải bài 2 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 20: Ôn tập.

Đề bài 2 Trang 53 SGK Lịch sử 4:

Từ buổi đầu độc lập đến thời Hậu Lê (thế kỉ XV), trong quá trình dựng nước và giữ nước có những sự kiện lịch sử nào tiêu biểu? Em hãy lập bảng thống kê các sự kiện đó (Xảy ra lúc nào? Ớ đâu?).

Lời giải câu 2 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 4:

Thời gianTên sự kiện
938Chiến thắng Bạch Đằng
968Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
981Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần 1
1009Lý Công Uẩn lên làm vua lập nên nhà Lý
1010Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
1075 – 1077Kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ 2
1226Nhà Trần thành lập
1258 – 1288Kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
1400Hồ Qúy Ly truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ
1427Chiến thắng Chi Lăng
1428Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời Hậu Lê

(BAIVIET.COM)