Giải bài 2 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 13 phần 1: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII.

Đề bài 2 Trang 52 SGK Lịch sử 7:

Các đơn vị hành chính từ cấp lộ đến cấp xã ở thời Trần có gì thay đổi so với thời Lý ?

Lời giải câu 2 Trang 52 SGK Lịch sử lớp 7:

Giống nhauKhác nhau
– Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (mọi quyền hành nằm trong tay vua).

– Giúp việc cho vua có các quan đại thần, quan văn, quan võ.

– Thời Trần:

+ Thực hiện chế độ Thái Thượng Hoàng.

+ Đặt thêm một số cơ quan như: Quốc sử viện, Thái y viện, Tôn nhân phủ.

+ Cả nước chia thành 12 lộ.

– Thời Lý không có các cơ quan đó.

(BAIVIET.COM)