Giải bài 2 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8

Giải bài 2 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8, phần bài tập Bài 14: Bài thực hành 3: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học.

Đề bài 2 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8:

Ghi lại hiện tượng xuất hiện trong mỗi ống nghiệm. Dấu hiệu nào chứng tỏ có phản ứng xảy ra. Viết phương trình chữ phản ứng.

Cho biết:

a) Trong hơi thở ra có khí cacbon đioxit, hai chất mới tạo ra là canxi cacbonat và nước.

b) Hai chất mới tạo ra thì một cũng là canxi cacbonat và một là natri hiđroxit.

Lời giải câu 2 Trang 52 SGK Hóa học lớp 8:

Hiện tượng TN2.a

+ Ống nghiệm 1: không có hiện tượng gì

+ Ống nghiệm 2: thấy nước vôi trong vẩn đục

Giải thích :

+ Ống 1: không có phản ứng hóa học xảy ra

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng vì xuất hiện chất mới làm đục nước vôi trong là canxicacbonat

Phương trình bằng chữ :

Canxi hidroxit (nước vôi trong) + cacbon đioxit (hơi thở)→ Canxi cacbonat + nước

Hiện tượng TN2.b

– Nhỏ Na2CO3:

+ Ống 1: Không có hiện tượng gì.

+ Ống 2: Xuất hiện kết tủa trắng.

Giải thích:

+ Ống 1: Không có phản ứng hóa học xảy ra.

+ Ống 2: Đã xảy ra phản ứng hóa học vì xuất hiện chất mới.

Phương trình chữ:

Canxi hiđroxit + Natricacbonat → Canxi cacbonat + Natri hiđroxit.

(BAIVIET.COM)