Giải bài 2 Trang 52 SGK Địa lí lớp 7

Giải bài 2 Trang 52 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hòa.

Đề bài 2 Trang 52 SGK Địa lí 7:

Cảnh quan công nghiệp ở đới ôn hòa biểu hiện như thế nào?

Lời giải câu 2 Trang 52 SGK Địa lí lớp 7:

Ở đới ôn hòa có ba loại cảnh quan công nghiệp thường gặp là khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp và vùng công nghiệp.

– Khu công nghiệp: là nơi tập trung các nhà máy có liên quan với nhau nhằm dễ dàng hợp tác trong quá trình sản xuất, giảm chi phí vận chuyển. Trong khu công nghiệp, các nhà máy nằm san sát , thuộc nhiều ngành khác nhau.

– Trung tâm công nghiệp: bao gồm nhiều khu công nghiệp hợp thành, có nhiều ngành công nghiệp, sản phẩm đa dạng.

– Vùng công nghiệp: bao gồm các trung tâm công nghiệp tập trung trên một lãnh thổ tạo thành. Các vùng công nghiệp lớn là vùng Đông Bắc Hoa Kì , vùng trung tâm nước Anh, vùng Tây Bắc I – ta – li – a.

(BAIVIET.COM)