Giải bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11

Giải bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11, phần bài tập Bài 9: Bản vẽ cơ khí.

Đề bài 2 Trang 52 SGK Công nghệ 11:

Bộ giá đỡ gồm những chi tiết nào? Số lượng là bao nhiêu?

Lời giải câu 2 Trang 52 SGK Công nghệ lớp 11:

Bộ giá đỡ gồm các chi tiết:

– Vít M6.24: 4 chiếc

– Giá đỡ: 2 chiếc

– Tấm đỡ: 1 chiếc

(BAIVIET.COM)