Giải bài 2 Trang 51 SGK Công nghệ lớp 6

Giải bài 2 Trang 51 SGK Công nghệ lớp 6, phần bài tập Bài 12: Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa.

Đề bài 2 Trang 51 SGK Công nghệ 6:

Hãy kể tên một số loại hoa và cây cảnh thông dụng. Có thể trang trí hoa, cây cảnh ở những vị trí nào ?

Lời giải câu 2 Trang 51 SGK Công nghệ lớp 6:

– Một số loại hoa và cây cảnh thông dụng như: Hoa hồng, hoa đào, hoa ly, hoa mai, cây trúc, cây lưỡi hổ, …

– Có thể trang trí hoa, cây cảnh ở nhiều vị trí trong và ngoài nhà như trên mặt bàn, bàn thờ, trước cửa nhà, …

(BAIVIET.COM)