Giải bài 2 Trang 50 SGK Toán lớp 3

Giải bài 2 Trang 50 SGK Toán lớp 3, phần bài tập Bài toán giải bằng hai phép tính.

Đề bài 2 Trang 50 SGK Toán lớp 3:

Thùng thứ nhất đựng 18 lít dầu, thùng thứ hai đựng nhiều hơn thùng thứ nhất 6 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Lời giải câu 2 Trang 50 SGK Toán lớp 3:

Giai bai 2 Trang 50 SGK Toan lop 3 - Loi giai

(BAIVIET.COM)