Giải bài 2 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9

Giải bài 2 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9, phần bài tập Bài 16: ADN và bản chất của gen.

Đề bài 2 Trang 50 SGK Sinh học 9:

Giải thích vì sao hai ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ.

Lời giải câu 2 Trang 50 SGK Sinh học lớp 9:

Quá trình nhân đôi tạo ra 2 ADN con giống ADN mẹ vì quá trình nhân đôi diễn ra theo những nguyên tắc:

– Nguyên tắc bổ sung: Mạch mới của ADN con được tổng hợp dựa trên mạch khuân của ADN mẹ. Các nuclêôtit ở mạch khuôn liên kết với các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào theo nguyên tắc: A liên kết với T, G liên kết với X và ngược lại.

– Nguyên tắc giữ lại một nửa (bán bảo toàn): Trong mỗi ADN con có 1 mạch của ADN mẹ (mạch cũ), mạch còn lại được tổng hợp mới.

(BAIVIET.COM)