Giải bài 2 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10

Giải bài 2 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10, phần bài tập Bài 11: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất.

Đề bài 2 Trang 50 SGK Sinh học 10:

Phân biệt vận chuyển thụ động với vận chuyển chủ động.

Lời giải câu 2 Trang 50 SGK Sinh học lớp 10:

Vận chuyển thụ độngVận chuyển chủ động
Chiều vận chuyểnTừ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.
Nguyên líTheo nguyên lí khuếch tánKhông tuân theo nguyên lí khuếch tán
Con đường– Qua kênh prôtêin đặc hiệu.

– Qua lỗ màng

Qua prôtêin đặc hiệu
Năng lượngKhông tiêu tốn năng lượngTiêu tốn năng lượng ATP

(BAIVIET.COM)