Giải bài 2 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 18: Trường học thời Hậu Lê.

Đề bài 2 Trang 50 SGK Lịch sử 4:

– Nhà Hậu Lê đã làm gì để khuyến khích việc học tập?

Lời giải câu 2 Trang 50 SGK Lịch sử lớp 4:

Nhà Hậu Lê đã đặt ra lễ xướng danh, lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi những người đỗ cao (tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh.

(BAIVIET.COM)