Giải bài 2 Trang 50 SGK Địa lí lớp 9

Giải bài 2 Trang 50 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ.

Đề bài 2 Trang 50 SGK Địa lí 9:

Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ ?

Lời giải câu 2 Trang 50 SGK Địa lí lớp 9:

Các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư, nên có nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại ở các vùng núi, dân cư thưa thớt, hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

Ở các đô thị lớn, đong dân (tp Hồ Chí Minh, Hà Nội…) tập trung nhiều lĩnh vực dịch vụ hơn các đô thị nhỏ, ít dân.

BAIVIET.COM