Giải bài 2 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10

Giải bài 2 Trang 49 SGK toán Đại số lớp 10, phần bài tập Bài 3: Hàm số bậc hai.

Đề bài 2 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10:

Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số:

a) y = 3x² – 4x + 1 ; b) y = -3x² + 2x – 1

c) y = 4x² – 4x + 1 ; d) y = -x² + 4x – 4

e) y = 2x² + x + 1 ; f) y = -x² + x – 1

Lời giải câu 2 Trang 49 SGK Toán Đại số lớp 10:

Giai bai 2 Trang 49 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi Giai - Hinh 1 Giai bai 2 Trang 49 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi Giai - Hinh 2Giai bai 2 Trang 49 SGK Toan Dai so lop 10 - Loi Giai - Hinh 3

(BAIVIET.COM)