Giải bài 2 Trang 49 SGK Sinh học lớp 12

Giải bài 2 Trang 49 SGK Sinh học lớp 12, phần bài tập Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen.

Đề bài 2 Trang 49 SGK Sinh học 12:

Có thể dùng những phép lai nào để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST? Phép lai nào hay được dùng hơn? Vì sao?

Lời giải câu 2 Trang 49 SGK Sinh học lớp 12

Để xác định khoảng cách giữa 2 gen trên NST ta có thể dùng các phép lai. Tuy nhiên, tốt nhất là dùng phép lai phân tích. Vì dựa vào kết quả của phép lai phân tích, người ra dễ dàng xác định được tần số hoán vị gen, mà tần số hoán vị gen là thước đo khoảng cách giữa các gen trên NST.

BAIVIET.COM