Giải bài 2 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 17: Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước.

Đề bài 2 Trang 48 SGK Lịch sử 4:

Bộ luật Hồng Đức có những nội dung cơ bản nào?

Lời giải câu 2 Trang 48 SGK Lịch sử lớp 4:

– Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ

– Bảo vệ chủ quyền quốc gia

– Khuyến khích phát triển kinh tế

– Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

– Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

(BAIVIET.COM)