Giải bài 2 Trang 48 SGK Địa lí lớp 6

Giải bài 2 Trang 48 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (Tiếp theo).

Đề bài 2 Trang 48 SGK Địa lí 6:

Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

Lời giải câu 2 Trang 48 SGK Địa lí lớp 6:

Xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi vì chúng thường có độ cao tuyệt đối trên 500m, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng so với vùng đất xung quanh.

(BAIVIET.COM)