Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12

Giải bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12, phần bài tập Bài 9: Thiết kế mạch điện tử đơn giản.

Đề bài 2 Trang 48 SGK Công nghệ 12:

Hãy thiết kế bộ nguồn một chiều chỉnh lưu cần với điện áp tải 4,5V, dòng điện 0,2A, sụt áp trên mỗi điôt bằng 0,8 V, U1 = 220V.

Lời giải câu 2 Trang 48 SGK Công nghệ lớp 12:

giai bai 2 trang 48 sgk cong nghe lop 12 - loi giai 1

giai bai 2 trang 48 sgk cong nghe lop 12 - loi giai 2

(BAIVIET.COM)