Giải bài 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8

Giải bài 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8, phần bài tập Bài 14: Bạch cầu – Miễn dịch.

Đề bài 2 Trang 47 SGK Sinh học 8:

Bản thân em đã miễn dịch với những bệnh nào từ sự mắc bệnh trước đó và với những bệnh nào từ sự tiêm phòng (chích ngừa) ?

Lời giải câu hỏi 2 Trang 47 SGK Sinh học lớp 8:

Bản thân em miễn dịch được với những bệnh như: thủy đậu và sởi từ sự mắc bệnh trước đó và những bệnh từ sự tiêm phòng như: quai bị, viêm gan B, uốn ván, lao …

BAIVIET.COM