Giải bài 2 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 9

Giải bài 2 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 9, phần bài tập Bài 11: Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Đề bài 2 Trang 47 SGK Lịch sử 9:

Nhiệm vụ to lớn nhất hiện nay của nhân dân ta là gì?

Lời giải câu 2 Trang 47 SGK Lịch sử lớp 9:

Nhiệm vụ của nhân dân ta hiện nay: Dốc sức vào sản xuất, làm ra nhiều của cải để chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

(BAIVIET.COM)