Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7

Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7, phần bài tập Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hóa – Phần 1.

Đề bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử 7:

Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý.

Lời giải câu 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 7:

* Thủ công nghiệp:

– Các nghề chăn tằm, ươm tơ, làm đồ gốm, xây dựng đền đài cung điện phát triển.

– Các nghề làm đồ trang sức, làm giấy, in bàn gỗ, đúc đồng, rèn sắt, nhuộm vải đều được mở rộng.

– Nhiều công trình nổi tiếng : tháp Bảo Thiên, chuông Quy Điền,vạc Phổ Minh….

* Thương nghiệp:

– Thăng Long là đô thi phồn thịnh.

– Vân Đồn được coi là nơi buôn bán rất thuận lợi với nước ngoài.

(BAIVIET.COM)