Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4

Giải bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4, phần bài tập Bài 16: Chiến thắng Chi Lăng.

Đề bài 2 Trang 46 SGK Lịch sử 4:

Em hãy kể lại trận phục kích của quân ta tại ải Chi Lăng?

Lời giải câu 2 Trang 46 SGK Lịch sử lớp 4:

– Liễu Thăng cầm đầu một đạo quân tiến đánh vào Lạng Sơn.

– Đến cửa ải Chi Lăng bị kị binh ta ra chặn đánh và dụ cho đội kị binh địch trong đó có Liễu Thăng vào ải.

– Khi ngựa chúng bì bõm vượt qua đầm lầy, một loạt pháo nổ như sấm ra hiệu. Lập tức hai bên sườn núi, những chùm tên bắn lao vun vút.

– Địch tối tăm mặt mũi, Liễu Thăng bị giết, quân bộ theo sau của địch cũng bị ta phục kích tấn công.

– Quân địch hoảng sợ, hàng vạn quân Minh bị giết, số còn lại rút chạy.

(BAIVIET.COM)